European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
Anasayfa

21. yüzyılın ilk yarısında özellikle gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerini soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettikleri görülmektedir. Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını arttırması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için özellikle genç yaşlarda öğrencilere bu özellikleri geliştirebilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Hacettepe Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi ve Uygulamaları Laboratuvarı (Hacettepe STEM & Maker Lab) 2009 yılından bu yana yukarıda belirtilen özelliklere sahip olabilecek sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde bireyler yetiştirebilmek için güncel eğitim yaklaşımlarını yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında çeşitli projelere katılmaktadır. Ekibimiz Horizon Europe ve Erasmus+ programları kapsamındaki proje çalışmalarına devam etmektedir.

 

Hacettepe STEM & Maker Lab ekibi tarafından hazırlanan web sitelerine hızlı erişim için aşağıda yer alan görselleri kullanabilirsiniz.


Hacettepe STEM & Maker Lab olarak "International Center for STEM Education" (HQ Germany) kurucu üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. //icse.eu