European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
3C4Life

Perspectives for Lifelong STEM Teaching – Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development (3C4Life)

     

Yaşam Boyu STEM Öğretimi için Bakış Açıları - Kariyer Danışmanlığı, İşbirliğine Dayalı Uygulama ve Yeterlik Geliştirme (3C4Life)
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte olan 3C4Life projesi, Avrupa ülkelerindeki öğretmen ihtiyacına cevap vermek amacıyla öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerin, öğretim becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri, dijital ortamda çalışma deneyimine sahip olmaları ve aynı zamanda bireysel gelişimlerini sağlamaları gerekmektedir. 3C4Life projesi, proje ortağı olarak ülkemizden Hacettepe Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra 6 Avrupa ülkesinden 12 paydaşın yer aldığı 2021-2024 yılları arasında yürütülecek bir Erasmus+ projedir.

AVRUPA'DA STEM ÖĞRETMEN AÇIĞI
Avrupa, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında öğretmen açığıyla karşı karşıyadır. Bireylerin öğretmenliği artık cazip bir kariyer seçeneği olarak görmemeleri bu durumun başlıca nedeni olarak ifade edilebilir. Bu durum ise uzun vadede bu alanlardaki öğretmen sayısının azalmasına sebep olacaktır.  

Mesleğin cazibesini artırmak için 3C4Life projsi kapsamında aşağıdaki gereksinimler belirlenmiştir:

 • Toplumda nezdinde olduğu kadar öğretmenler arasında da öğretmenlik mesleği hakkında olumlu imajın oluşturulması.
 • Öğretmenlik mesleği, yenilikçi öğretim yaklaşımlarının kullanımı da dâhil olmak üzere, yaşam boyu bir gelişim süreci olarak algılanmalıdır.
 • İş birliğine dayalıi uygulamaların yanı sıra mesleki gelişime yönelik öğrenme toplulukları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
 • Öğretmenler, mesleki gelişimleri için kariyerlerinin başından itibaren ve kariyerleri boyunca destek almalıdır.

Ayrıca, Avrupa’daki öğretmen açığını kapatmaya yönelik karşılaşılan bazı problemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir.

 • Avrupa genelinde öğretmenlere yönelik kariyer danışmanlığı konusunda bir eksiklik söz konusudur. 
 • Öğretmenler ekip çalışmasına yönelik yeterliliklerini geliştirmeye ihtiyaç duymamaktadır. 
 • İş birliğine dayalı yaklaşımlar istenilen düzeyde uygulanmamaktadır.
 • Öğretmenler yeni öğretim yöntemlerini benimsemede birtakım sorunlar yaşamaktadır.
 • Mevcut mesleki gelişim programları öğretmen ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.  

STEM ÖĞRETMEN AÇIĞINI KAPATMAK 

Yukarıda bahsedilen açığın üstesinden gelinebilmesi için;

 • Öğretmenlerin hem yatay olarak hem de dikey olarak kariyer gelişim seçeneklerini her yönüyle bilmeleri gerekmektedir.
 • Belli bir kariyer yolculuğuna karar verebilmek için ilgili kariyer basamaklarını tüm yönleriyle takip etmek gerekir. En iyi kişisel kariyer yolunu belirlemek ve takip etmek için tüm ilerleme yönleri bağlantılı olmalıdır.
 • Tüm dikey ve yatay olası yollar ortaya konulduğunda öğretmenler bunları inceleyebilir ve ilerleme için çaba göstermeye başlayabilir.
 • Öğretmenler hayal kırıklığına uğramış rutinlere takılıp kalma riskine girmek yerine ilerlemeyi istemelidir.

3C4Life PROJESİNİN AMAÇLARI 
Son zamanlarda öğretmenlerden yeterliklerini, dijital ortam faaliyetlerini ve bireysel gelişimlerini hızlı bir şekilde geliştirmeleri beklenmektedir. Fakat en iyi performans sergilemenin iyi organize edilen koşullara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin mesleki gelişim koşullarının desteklenmesi elzemdir.

3C4Life projesi, Hacettepe Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yer aldığı 6 Avrupa ülkesinden 12 proje ortağı ile güçlü bir ekip hüvviyetindedir. Bu proje kapsamında yenilikçi mesleki gelişim anlayışına sahip tamamen dijital bir STEM öğretmen platformu geliştirilecektir. Bu platformun başlıca yenilikçi özellikleri şunlardır: 

 • Sürekli bir motivasyonel tetikleme süreci kapsamında düşük eşik cazibesinden daha ileri seviyelere kadar zengin bir içeriğe sahip olması. 
 • Dikey ve yatay ölçekte çok yönlü mesleki gelişim fırsatlarını sunması
 • Mesleki gelişim ve uygulama toplulukları ile iş birliğini harekete geçiren mekanizmalar içermesi. 

Proje Ortakları: 3C4Life projesi, 6 Avrupa ülkesinden aşağıdaki 12 proje ortağı ile yürütülmektedir. 

 • University of Education Freiburg, Almanya
 • Vilnius University, Litvanya
 • Utrecht University, Hollanda
 • University of Lisbon, Portekiz
 • University of Jaen, İspanya
 • Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, a Landesoberbehörde of the Ministry of Culture, Youth and Sports, Almanya
 • National Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania, Litvanya
 • Directorate-General for Education (DGE) of the National Ministry of Education, Portekiz
 • VOHO Netwerken, a network funded and trusted by the Ministry of Education, Hollanda
 • Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport, İspanya
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

3C4Life Türkiye Proje Ekibi: Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Doç. Dr. Gökhan Kaya, Doç. Dr. Metin Şardağ, Ömer Erkan Erdeve, Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Adem Bozkurt, Mete Kızıllkaya, Mehmet Söğüt

3C4Life Ulusal Dış Değerlendirme Kurul Üyeleri: Doç. Dr. Bahadır Altıntaş, Dr. Orhan Curaoğlu, Dr. Serap Karabacak

İletişim: Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Gökhan Kaya, gokhankaya18@gmail.com