European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
Mascil

Mascil Projesi ile ilgili ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. 


Proje web sayfası: www.mascil.hacettepe.edu.tr 


Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

MASCIL, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. 13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sorgulamaya-araştırmaya dayalı bilim öğretiminin (IBST) ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yaygın olarak kullanımını teşvik etmektir. Bu amaçla hizmet öncesi öğretmen adaylarına ve hizmet içi öğretmenlerine sorgulamaya dayalı bilim eğitimi ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir. Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerine yönelik yapılacak eğitim süresince öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamalarındaki değişim ve bu eğitimin öğrenciler üstündeki etkileri süreç boyunca araştırılacaktır.

 


Yaşamdaki Matematik ve Fen:

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve İş Dünyası 

(e-kitap)

 


Bisiklet sigortası

Kapalı otopark tasarımı

Paraşüt gıda damlası

İnsanları Saymak

Köpekler için tatil barınakları

 

Standart dışı bir kitaplık tasarlama

 

Damla çikolata madenciliği

 

GPS matematik bulmacası: Fas'da tatil

 

Salamura

 

 

Akıllı telefon uygulamları nasıl çalışır?