European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
MasDIV

Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values 


The objective of MaSDiV is to support science and mathematics teachers in: (1) Delivering inclusive education and basic skills for all and thus address underachievement; (2) promoting fundamental values and enhancing active citizenship which also builds social and civic competences; and (3) promoting intercultural learning.

Web site: //masdiv-project.eu


 

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kapsayıcı Bir Eğitim Açısından Desteklenmesi (MaSDiV)

 


Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerinin bütünsel olarak ele alındığı ve günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen bir STEM eğitiminin özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda MaSDiV (Supporting Mathematics and Science Teachers in addressing Diversity and Promoting Fundamental Values) isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında çeşitliliğin ele alınmasında ve temel değerlerin desteklenmesinde STEM öğretmenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

MaSDiV proje kapsamında, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak farklı modüller hazırlanmış, uygulanmış ve revize edilmiştir. Bu içerikler; (1) akademik başarıyla ilgili çeşitliliği ele alan modül, (2) etik, sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenen, gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmayı amaçlayan modül ve (3) kültürler arası öğrenmeyi teşvik eden modül olmak üzere toplamda üç modülden oluşmaktadır. Sempozyumda bu 3 modüle ait örnek uygulamalar katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılarak proje çıktıları tartışılacaktır. Bu programdaki yenilik, modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinlerarası/ötesi bir bakış açısıyla STEM eğitimini desteklemesidir. 


 

MaSDiV Mesleki Gelişim Materyalleri

 


MaSDiV Kitapçığı

STEM, Çeşitlilik ve Başarı                   (Sunum 1)

STEM, Çeşitlilik ve Bağlamlar                (Sunum 2

Fen, Matematik, Çeşitlilik ve Çok Kültürlü Ortamlarda Sorgulamaya Dayalı Öğrenme   (Sunum 3)