European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
MOST

 

Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities - Anlamlı Açık Okullaşma, Okullları Topluma Yakınlaştırır (MOST)

MOST projesi, öğrenciler ve halkın bilimsel çalışmalar yürüterek bilimsel bilgi, farklı bağlamlara aktarılabilen beceri ve yetkinlikler geliştirmelerini desteklemek amacıyla Hacettepe Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yer aldığı 10 Avrupa ülkesinden 23 proje ortağı ile 2020-2023 yılları arasında yürütülecek bir Horizon 2020 projedir. MOST, hedef gruplarının uzun vadede bilimsel kariyer yapmalarını teşvik ederek Avrupa'daki bilim insanı sayısının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Okul-Toplum Projeleri (School-Community-Projects (SCPs)) 

MOST, okulları bilim eğitimi bağlamında bulundukları toplum üyeleriyle birlikte atık ve enerji yönetimi gibi çevresel konularda Okul-Toplum Projeleri (SCPs) gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu projelerdeki topluluk üyeleri, aileler, girişimciler, üniversiteler, bilim eğitimi kurumları, Start-up, KOBİ, Ar-Ge firmaları, STK'lar ve derneklerden oluşabilir. Bu projeye ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim veren tüm okullar (devlet veya özel) katılabilir. 

Bu projelerin temel amacı, öğrencilerin ve vatandaşların atık (2021 yılı teması) ve enerji (2022 yılı teması) yönetimi gibi çevresel konularda birlikte çalışarak bilimsel bir çalışma yaparak bölgesel olarak uygulanabilir çözüm yaklaşımları geliştirmektir. Proje çıktıları kısa video klipler, posterler, el ilanları, ve gazete makaleleri gibi farklı iletişim araçları ile paydaşlar ve üçüncü şahıslar ile paylaşılacak.  

Bu tarz bir proje nasıl yapılabilir?

MOST Okul Toplum Projeleri Uygulama Kılavuzu

Örnek bir proje fikri: Sekizinci sınıf öğrencileri, yerel organik ürün satan bir mağazanın satıcısı, bölgesel atık yönetim sistemi çalışanı, çevre danışmanı ve bir gazeteci ile matematik müfredatının bir parçası olarak yaşadıkları kasabadaki evlerdeki atıkların nasıl azaltılacağını araştırmak için güçlerini birleştiriyor. Proje ekibi kendi aralarında yaptıkları bir beyin fırtınası etkinliği sonrası küçük gruplar halinda farklı görevler üzerinde çalışmaya karar verir: Örneğin bir grup bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını analiz edecek ve yoldan geçenlerle alışveriş davranışları hakkında röportaj yapacak. Başka bir grup, belirli bir süre boyunca evsel atık toplayacak ve ölçümlerini, aynı zaman diliminde bilinçli olarak aynı ölçekte alışveriş yapılarak üretilen atık miktarı ile karşılaştıracak. Satıcı ise onlarla deneyimlerini paylaşacak değerli bilgiler sunacak. Sonuç tüm kasabaya genellemeye çalışılarak tahmin üretilecektir. Son adım olarak öğrenciler, kasabadaki atıkları nasıl en aza indireceklerine ve bunların ne gibi etkilere yol açacağına dair bir talimat listesi oluşturacaklar. Daha sonra sonuçlar, okulda ve yerel alışveriş merkezinde düzenlenecek bir sergi ile halk ile paylaşılarak yerel basında proje haberi yayımlanacak.

Bu proje, katılımcıların kendileri ve diğerleri hakkında bilgi edinmelerine imkan sağlamanın yanında bilimsel bilgilerini ve farklı bağlamlara aktarılabilen becerilerini (takım çalışması, stratejik ve yenilikçi düşünme, zaman yönetimi vb.) geliştirmelerine imkan sağlar. Amaç, uzun vadede Avrupa'da daha fazla öğrencinin bilimsel bir kariyere yönelmesine yol açacak olan doğa bilimleri, temel bilimler ve bilimsel çalışmaya olan ilgilerini artırmaktır.  uyandırmaktır. Bu amaç Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik ilerlemesi ve küresel çevresel sorunlaraa çözüm üretmesi açısından önem arz etmektedir. 

 

MOST projesinin uygulama okulları "European Open Schooling Network (EOSnet)" üyesi olacaktır. 

 

Proje Ortakları: MOST projesi, 10 Avrupa ülkesinden aşağıdaki 23 proje ortağı ile yürütülmektedir. 

MOST Türkiye Proje Ekibi: Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Doç. Dr. Gökhan Kaya, Doç. Dr. Metin Şardağ, Mete Kızılkaya, İrem Ünlü, Adem Bozkurt

İletişim: Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Metin Şardağ, metinsardag@gmail.com